मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ताकलम ४ (१) (ख)(पंधरा)


वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभाग,कोल्हापूर कार्यालयात उपलब्ध सुविधांचा तक्ता प्रकाशित करणे.
उपलब्ध सुविधा
भेटण्याच्या वेळेसंदर्भात माहिती -३ ते ५
वेबसाईट विषयी माहिती – निरंक
कॉलसेंटर विषयी माहिती – निरंक
अभिलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती
कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध माहिती
नमुने मिळण्याबाबत उपलब्ध माहिती ग्रंथालय विषयी माहिती

 


अ.क्र.

सुविधेचा प्रकार

वेळ

कार्यपद्धती

ठिकाण

जबाबदार व्यक्ती /कर्मचारी

तक्रार निवारण

भेटण्याची वेळ

३ ते ५

चिट्ठी देवून परवानगी घेणे

कार्य आयोजना विभाग ,कोल्हापूर

लाघुटंकलेखक

वनसंरक्षक