मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ता

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ चे अनुषंगाने खुल्या व मागास प्रवर्गातील तसेच समांतर आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांची तात्पुरती पुरवणी यादी (तिसरा टप्पा) शारीरिक मोजमापे व मूळ कागदपत्रांची तपासणी दि. 06/01/2017 आयोजित केले बाबत.

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांची शारिरीक व शौक्षणिक पात्रता पडताळणी करणे बाबत यादी प्रसिद्ध करणे बाबत पत्र

FEMALE OPEN
FEMALE - SC
MALE - NTB GENERAL
MALE - OBC GENERAL
MALE - OBC HOME GUARD
MALE - OBC PROJECT AFFECTED
MALE - OBC SPORTS
MALE - OPEN HOME GUARD
MALE - OPEN PROJECT AFFECTED
MALE - OPEN SPORTS
MALE - SBC GENERAL
MALE - SC GENERAL
MALE - SC HOME GUARD
MALE - ST GENERAL
MALE - ST PROJECT AFFECTED
MALE - ST SPORTS
MALE - VJA GENERAL