मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ता


मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापुर यांचे कार्यालय  कोल्हापुर.
बाब क्रमांक : ८ समित्या ,परिषदा , अथवा मंडळ यांचा तपशीलसंयुक्त वन व्यस्थापन समिती

मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक)

अध्यक्ष

२ 
वन संरक्षक (कार्य  आयोजन)

सदस्य

उप वन संरक्षक (कार्य आयोजन)

सदस्य

२ कार्यकारी समित्यांचे सभासद 

सदस्य

या क्षेत्रामधे ज्यांचे काही हितसंमंध आहेत आशा २ व्यक्ति                

सदस्य

उप वन संरक्षक  (प्रादेशिक)

सदस्य

७ 

उप संचालक , सामाजिक वनीकरण   

सदस्य

उप वन संरक्षक  (वन्याजिवी)

सदस्य

९  
विभागीय व्यवस्थापक , महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ

सदस्य


वन कल्याण निधी विभागीय समिती

१             पद सिद्ध अध्यक्ष मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), कोल्हापूर वृत्त कोल्हापूर.
२             सदस्य सचिव सहाय्यक वनरक्षक (सांखीकी) निर्देशन विभाग , कोल्हापूर.
३             पद सिद्ध कोशाध्यक्ष मुख्य लेखापाल, कक्ष   -३ लेखा  शाखा, निर्देशन विभाग , कोल्हापूर.
४             सदस्य   श्री.  ज्यो.मा.तुपे , लेखापाल , निर्देशन विभाग , कोल्हापूर.
५             सदस्य   श्री प्र. गो. कांबळे , शिपाई. निर्देशन विभाग , कोल्हापूर.कक्ष -५/ तांस/गुन्हा
माहितीचा अधिकार २००५
समित्या ,परिषदा , अथवा मंडल यांचा तपशील

अ. क्र.

समितीचे नाव        

सदस्य
पद
चंदन खैर नरक्या (अमृता) व इतर दुर्मिल वनस्पतिचें संरक्षण   व संवर्धन  करण्यासाठी   वृत स्तरावर तज्ञाची विशेष पथकाचे गठन एम.एस भोसले

विभागीय वन अधिकारी (नियोजन) पथक प्रुमुख

यु.जी.क्षिरसागर

सहाय्यक वनसंरक्षक, कोल्हापूर.

व्ही.एस.भोसले सहाय्यक वनसंरक्षक, फिरते पथक कोल्हापूर

समित्या ,परिषदा , अथवा मंडल यांचा तपशील

१)भारतीय गिधाडे वाचाविन्यासाठी कृती  योजना
वृत्त स्तरीय समिती
१) मुख्य वनसंरक्षक    (प्रादेशिक) अध्यक्ष
२) मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सह .अध्यक्ष
मानद वन्यजीव रक्षक  /राज्य वन्यजीव मंडळाचे  सदस्य.(सर्व सदस्य)
२)केंद्र शासन स्तरावरील राष्ट्रीय नागरी कसब सल्लागार समिती.
१)सचिव (इ. आणि एफ) अध्यक्ष
डायरेक्क्टर जनरल ऑफ़ फॉरेस्ट –सदस्य
डायरेक्टर जनरल,वन्यजीव – सदस्य  सचिव अँडीशनल डायरेक्टर जनरल(वन्यजीव) –सदस्य
मुख्य वन्यजीव रक्षक  (सागरी किनाऱ्यावरील   राज्ये)- सदस्य
३.राज्यामध्ये अभयारण्ये आणि राष्ट्रिय  उद्यान   या व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रामध्ये  वन्यजीवांचे संरक्षण निर्णयासाठी  तज्ञांची   समिती.
१.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव),महाराष्ट्र  राज्य नागपुर –अद्यक्ष
२ . मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य नागपुर- सदस्य  सचिव
३. मुख्य वंसंरक्षक, नागपुर, यवतमाळ, अमरावती, औरंगाबाद ,पुणे, धुळे , ठाणे –सदस्य
४. मुख्य वन संरक्षक, कोल्हापूर , दक्षिण उत्तर चंद्रपुर  – सदस्य
५. विश्वास काटदरे, रत्नागिरी , श्री दिलीप माळी, औरंगाबाद श्री दिलीप गाडे , नागपुर- सदस्य

४.विशेष महत्वाच्या सागरी जातींच्या संवार्गासाठी केंद्रीय  उप  समिती .
१.अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल  (वने) वन्यजीव – अध्यक्ष
२.डेप्युटी  इंस्पेक्टर जनरल (वन्यजीव) – सदस्य सचिव
३. डॉ. रंजीतसिंह सदस्य, रास्ट्रीय वन्यजीव –सदस्य
४. डायरेक्टर रास्ट्रीय , वन्यजीव मंडळ –सदस्य
५.मुख्य वन्यजीव रक्षक (सर्व)- सदस्य

राज्यात व्याघ्र  कक्षाची  स्थापना 
१. राज्य स्तरीय समिती –
पोलिस महानिर्देशक, महाराष्ट्र राज्य – अध्यक्ष
प्रधान मुख्य वनरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य नागपुर – सह . अध्यक्ष
मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव),महाराष्ट्र राज्य नागपुर – सदस्य सचिव

२. महसूल विभाग स्तरीय समिती पुणे विभाग
विशेष /क्षेत्रीय पोलिस महानिरीक्षक पुणे /कोल्हापूर –अध्यक्ष
वन संरक्षक , पुणे वन  विभाग , पुणे – सदस्य सचिव
मुख्य वन संरक्षक(वन्यजीव) मुंबई – सदस्य
मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) पुणे – सदस्य
वन संरक्षक (प्रादेशिक) कोल्हापूर – सदस्य
वनरक्षक  (वन्यजीव) पुणे – सदस्य

३.जिल्हा स्तरीय समिती –कोल्हापूर/ सातारा /सांगली /सिंधुदुर्ग,रत्नागिरी
जिल्हा पोलिस अधीक्षक  – अध्यक्ष
संबंधित प्रादेशिक उप वन संरक्षक  – सह. अध्यक्ष
संबंधित वन अधिकारी (दक्षता)  - सदस्यसचिव
संबंधित वन संरक्षक (वन्यजीव) – सदस्य
संबंधित पोलिस निरीक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा) – सदस्य
संबंधित  कार्यकारी अभियंता – सदस्य
संबंधित मानव वन्यजीव रक्षक  – सदस्य
संबंधित पोलिस अधिक्षक  (लोहमार्ग)- सदस्य