मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ता

दिनांक ५. १. २०१६ ते १४. १. २०१६ कालावधीत पुरुषांसाठी ५ कि. मी. व महिलांसाठी ३ कि. मी. धावण्याची चाळणी चाचणी ३० मिनिटात पूर्ण केलेल्या उमेदवारांची माहिती खालील प्रमाणे.

 

उमेदवाराने परिक्षा जर ५. ११. २०१६ रोजी ३. ३० वा. दिली आहे तर त्याने खाली दिलेल्या दिनांक आणि वेळेवर क्लिक करावे


05.11.2016
7.30 am
05.11.2016 8.30 am 05.11.2016 9.30 am 05.11.2016 10.30 am 05.11.2016 3.30 pm 05.11.2016 4.30 pm 05.11.2016
5.30 pm
 
06.11.2016
7.30 am
06.11.2016 8.30 am 06.11.2016 9.30 am 06.11.2016 10.30 am 06.11.2016 3.30 pm 06.11.2016 4.30 pm 06.11.2016
5.30 pm
 
07.11.2016
7.30 am
07.11.2016 8.30 am 07.11.2016 9.30 am 07.11.2016 10.30 am 07.11.2016 3.30 pm 07.11.2016 4.30 pm 07.11.2016
5.30 pm
 
08.11.2016
7.30 am
08.11.2016 8.30 am 08.11.2016 9.30 am 08.11.2016 10.30 am 08.11.2016 3.30 pm 08.11.2016 4.30 pm 08.11.2016
5.30 pm
 
09.11.2016
7.30 am
09.11.2016 8.30 am 09.11.2016 9.30 am 09.11.2016 10.30 am 09.11.2016 3.30 pm 09.11.2016 4.30 pm 09.11.2016
5.30 pm
 
10.11.2016
7.30 am
10.11.2016 8.30 am 10.11.2016 9.30 am 10.11.2016 10.30 am 10.11.2016 3.30 pm 10.11.2016 4.30 pm 10.11.2016
5.30 pm
 
11.11.2016
7.30 am
11.11.2016 8.30 am 11.11.2016 9.30 am 11.11.2016 10.30 am 11.11.2016 3.30 pm 11.11.2016 4.30 pm 11.11.2016
5.30 pm
 
12.11.2016
7.30 am
12.11.2016 8.30 am 12.11.2016 9.30 am 12.11.2016 10.30 am 12.11.2016 3.30 pm 12.11.2016 4.30 pm 12.11.2016
5.30 pm
 
13.11.2016
7.30 am
13.11.2016 8.30 am 13.11.2016 9.30 am 13.11.2016 10.30 am 13.11.2016 3.30 pm 13.11.2016 4.30 pm 13.11.2016
5.30 pm
 
14.11.2016
7.30 am
14.11.2016 8.30 am 14.11.2016 9.30 am 14.11.2016 10.30 am 14.11.2016 3.30 pm