मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ताअधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निर्देशिका

    एसटीडी कोड कार्यालयीन निवास फॅक्स  
१मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) ९५२३१ २६५३६३२ २६५३६३४ २६५९२३३ ccftkolhapur@gmail.com
२ विभागीय वन अधिकारी (नियोजन), कोल्हापूर ९५२३१ २६५३६३२   २६५९२३३ ccftkolhapur@gmail.com
उपवनसंरक्षक, कोल्हापूर ९५२३१ २६५१९५९ २६५४८५४ २६५२८०७ dycfkop2007@gmail.com
उपवनसंरक्षक, सातारा ९५२१६२ २३३६१४ २३३६१३ २३३६१४ dcf_str@rediffmail.com
उपवनसंरक्षक, सावंतवाडी ९५२३६३ २७२००५ २७२०५९ २७२००५ dcfsawantwadi@gmail.com
उप विभागीय वन अधिकारी, सांगली ९५२३३ २३४४६२९   २३४४६३९ subdfosangli@gmail.com
उप विभागीय वन अधिकारी, चिपळून ९५२३५५ २५२८०४   २५२८०४ forestcpn55@gmail.com
कोल्हापूर वन विभागातील वन क्षेत्रपाल वनक्षेत्रपाल राधानगरी ९५२३२१ २३४००३      
सातारा वन विभागातील वन क्षेत्रपाल वनक्षेत्रपाल सातारा ९५२१६२        
१० वनक्षेत्रपाल पाटण ९५२३७२ २८३०६३      
११ वनक्षेत्रपाल महाबळेश्वर ९५२१६८ २६०१८१      
१२ अभिरक्षक प्रतापसिंग पार्क, महाबळेश्वर ९५२१६८ २६०२८१      
१३ सावंतवाडी वन विभागातील वनक्षेत्रपाल वनक्षेत्रपाल दोडामार्ग ९५२३६३ २५६६३५      
१४ रत्नागिरी चिपळून वन विभागातील वनक्षेत्रपाल वनक्षेत्रपाल संगमेश्वर (लांजा) ९५२३५१ २३००६९