मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ता

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ चे अनुषंगाने खुल्या प्रवर्गामधील रिक्त पदांसाठी तात्पुरती लघु यादी. शारीरिक मोजमापे व मूळ कागदपत्रांची तपासणी दिनांक ६ व ७ डिसेंबर २०१६ रोजी आयोजित केले बाबत.


ALL PART TIME EMPLOYEE
ALL ROJANDARI VANMAJOOR
OPEN EARTHQUAKE AFFECTED - MALE
OPEN EX-MAN - MALE
OPEN GENERAL - FEMALE
OPEN GENERAL - MALE
OPEN HOME GUARD - MALE
OPEN PROJECT AFFECTED - MALE
OPEN SPORTS - MALE